Spotted spiny lobster - Langusta skvrnitá

  • Latinsky: Panulirus guttatus

Vyskytuje se v tropickém pásmu západního Atlantiku. Charakteristickým znakem langusty skvrnité jsou světlé tečky na těle. Na rozdíl od příbuzné langusty karibské se do Evropy téměř nedováží. Hodí se na všechny způsoby tepelné úpravy.