Kutr

Jedná se o stroj s rychle rotujícími noži v otáčející míse. Maso se zde mělní a míchá s dalšími surovinami. Tím vzniká dílo masných výrobků.