Kutrování

Jde o proces rozmělňování a míchání masové hmoty v kutru.