Mělnění

Jde v podstatě o kutrování nebo řezání masa, což představuje jeho utočení na řezačce.