Kačenka česká

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od března do května. Kačenka česká je jednou z nejoblíbenějších jarních hub. Má 30-50mm široký a 20-50mm vysoký klobouk, zbarvený žlutohnědě až hnědě. Tvar klobouku je zvoncovitý. Klobouk je výrazně podélně žebernatý, je připojený pouze nahoře k válcovitému, v mládí lehce vločkatému bělavému třeni. Kačenka česká roste zpravidla v listnatých hájích, především pod osikami, dále pod jeřáby, olšemi nebo trnkami. Místy se vyskytuje hojně. Záměna je možná s kačenkou náprstkovitou, která má hladký nebo jemně zbrázděný klobouk. Podobné jsou i některé druhy smržů, mají však vnitřní stranu klobouku přirostlou k třeni celou plochou nebo do alespoň do poloviny.
zpět do Jedlé