Slizečka porcelánová

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Oudemansiella mucida

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od července do prosince. Klobouk slizečky porcelánové měří 20-80mm, je polokulovitý až vyklenutý, velmi slizký, za vlhka průsvitný. Zbarvený je bíle až bledě šedě, uprostřed někdy světle okrově. Lupeny jsou široce připojené, bílé až krémové. Třeň o rozměrech 30-80x2-5mm je válcovitý, s kyjovitou bází, mírně slizký. Zbarvený je bělavě, na bázi světle šedohnědě, s blanitým slizkým bílým prstencem.

Slizečka porcelánová roste nepříliš hojně v trsech, vzácněji i jednotlivě. Vyskytuje se na živých i odumřelých kmenech a pařezech buků, zřídka i habrů a dubů. Je nápadná slizkostí a bílým zbarvením.

zpět do Jedlé