Rak červený

Jedná se o severoamerický druh, ve velkém množství se vyskytuje v mangrovových močálech záplavových oblastí podél pobřeží Louisiany v USA. Rak červený je nejčastěji loveným sladkovodním rakem, v USA patří ke komerčně nejdůležitějším druhům. Byl introdukován ve Španělsku a v Andalusii, kde vytváří rozsáhlé populace. Vyváží se i do jiných evropských zemí.

Charakteristickým znakem raka červeného je výrazně tmavočervené zbarvení těla, dále perlovité výrůstky na klepetech a přední části těla. Krunýř je mnohem tvrdší než krunýř evropských raků.

Chuťově není rak červený příliš hodnotný, hodí se především k vaření.