Sob polární

Sobi jako jediný druh jelenovitých byli podrobeni rozsáhlé domestikaci. Tři čtvrtiny domestikovaných sobů žijí na Sibiři. Dávají maso, mléko i kůži, slouží také jako tažná zvířata. Jejich chov je polodivoký – zpravidla se sobi volně pohybují a do ohrad se zahánějí jen v určitých termínech.

Sobi se živí ponejvíce trávami, v zimě lišejníky a mechem. Říje probíhá v říjnu, doba lovu trvá od září do října. Samci dosahují hmotnosti 120-220kg, samice 80-150kg.

 

Sobí maso je křehké, chutné a je kulinářsky vysoce ceněno. Zbarvením připomíná losí maso. Do střední Evropy se sobí maso dováží ze Skandinávie a z Ruska.

Ze sobí kýty po vykostění připravujeme ragú, vcelku ji můžeme péct nebo dusit.

Vykostěné filety ze sobího hřbetu mají jemně vláknité, křehké maso, způsob kuchyňské přípravy je stejný jako u sobí kýty.