Jateční hmotnost

Jedná se o označení pro hmotnost těla zvířete jatečně opracovaného, případně později zpracovávaných částí.