Zásady správného stolování

Kuchařská škola

Správné stolování a chování u stolu by mělo být samozřejmostí. Vychází z několika zásadních pravidel, která by se měla běžně dodržovat.

Základní zásady chování u stolu

Usedání ke stolu

 • Žena usedá jako první, teprve potom muž a žádný muž se neusadí, dokud některá z žen stojí. Výjimkou je, pokud se jako první usadí například při oslavě narozeni hlavní osoba, kterou je muž – ten může usednou jako první.
 • Při slavnostních příležitostech a ve vybrané společnosti je zvykem, že muži se zvednou vždy, když žena vstane. Pokud se postaví muž, ženy zůstávají sedět.
 • Žena sedí pouze na první třetině sedáku židle a vzpřímeně, muž může být pevně usazený na celé ploše
 • Nohy se pod židlí nekříží ale jsou volně pokrčené
 • Během jídla se neodchází od stolu, je to netaktní k hostiteli
 • Pokud pop jídle žena vstává od stolu, vstává s ní jen muž na její levé straně. Tento muž ženě pomáhá i v průběhu srolování, pokud například potřebuje něco podat nebo podržet. Podle potřeby ženě také přisouvá nebo odsouvá židli
 • Ke stolu usedáme  vždy čistí a upravení, neměly by se řešit osobní nebo pracovní problémy

Zasedací pořádek

 • Společensky vyznaná osoba nebo osoba nejdůležitější sedí vždy zády ke stěně a má dobrý výhled na všechny ostatní přítomné
 • Při slavnostním obědě nebo večeři je nejčestnější místo po pravé straně hostitelky nebo hostitele
 • Hostitelka a hostitel sedí vždy proti sobě
 • Při větším počtu osob sedí střídavě muž a žena. Partneři by měli sedět tak, aby muž měl svoji ženu po pravé straně.

Obrázek

Lokty rukou na stůl nepatří

Na stůl se vždy mohou položit jen ruce, v žádném případě ne lokty. Při jídle by ruce měly být volně podél těla, o stůl se opírají přibližně v polovině předloktí. Ostatní by na ruce měli stále vidět.

Ubrousky

 • Plátěný ubrousek se rozkládá volně na klín nejpozději při servírování prvního chodu. Kolem krku se ubrousek uvazuje jen v případě podávání humra. Pokud se ubrouskem během jídla otřou ústa, dává se přeložený zpátky na klín. Po ukončení konzumace se plátěný ubrousek pokládá složený vlevo vedle talíře.
 • Papírový ubrousek se odkládá přímo na talíř a může se přes něj položit příbor.

Pořadí příborů

Pokud je stůl správně připraven, je zřejmé, který příbor se použije jako první – vždy je to příbor, který je položený nejdál od talíře.

Konzumace polévky

Talíř se při konzumaci polévky nikdy nenaklání, lžíce by neměla být plná až po okraj a nefouká se do ní. V České republice se lžíce vkládá do úst špičkou, v některých zemích ale boční částí.

V případě, že se jídlo skládá z více chodů, je lžíce na polévku správně vpravo od nožů a vidliček u velkého příboru na hlavní chod. U malého příboru je lžíce nad talířem.

Držení příboru

 • Příbory jídle odebíráme z vnější strany. Na stole jsou rozloženy podle chodů tak, jak se postupně servírují. Na hlavní chod pak zůstane příbor těsně u talíře. Poslední se používá  příbor na moučník nebo desert, který leží vždy vodorovně nad talířem.
 • Vidlička se ve většině případů drží hroty dolů. U některých jídel – např. těstoviny, rizoto apod. – je možné odložit nůž a vidličku uchopit a použít jako lžíci. Nepoužitý nůž se v takovém případě po ukončení konzumace odkládá společně s použitou vidličkou do talíře.
 • Příbor se nikdy neodkládá na ubrus ani nesměřuje hroty směrem vzhůru
 • Příbor se také nikdy neolizuje

Pečivo

Chléb ani jiné pečivo se nikdy nekrájí, správně se z něj odlamují menší kousky ve velikosti jednoho sousta. Vždy se odlamuje jen jeden kousek.

Přestávka v jídle a jeho ukončení

Přestávka s jídle se jednoduše naznačuje odložení překříženého příboru na talíř. Pokud je příbor na talíři rovnoběžně, znamená to ukončení konzumace. Příbor se správně odkládá držadly směrem doprava.

Nehoda v průběhu konzumace

Při jídle může dojít k převržení skleničky, upadnutí kousku jídla na zem nebo jiné nepříjemnosti. Podobné situace se vždy řeší diskrétně, v restauraci samozřejmě s číšníkem, který se požádá o odstranění problému. Pokud se způsobí nějaká újma – např. znečištění oděvu – někomu jinému, je samozřejmostí omluva a nabídnutí kompenzace třeba zařízením vyčištění šatů.

 

Cukrářská škola

V kapitolách a lekcích najdete vše, co potřebujete znát a vědět o kuchyni, surovinách i samotném vaření.
Zbožíznalství
Hledejte v našem obsáhlém slovníku

Kuchařův rádce

Rady, tipy, triky... Pokud se vám v kuchyni něco nepovedlo, nebo chcete jen poradit, rádce je tu pro vás.