Liška nálevkovitá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od července do října. Klobouk lišky nálevkovité měří 15-60mm, je vyklenutý až plochý, na středu vmáčklý až hluboce nálevkovitý, zvlněný. Je zbarvený žlutohnědě, okrově šedě až šedohnědě, za vlhka a ve stáří bývá černavý, vzácně také žlutý. Lišty jsou sbíhavé, tlusté, vidlené, zbarvené žlutě, šedě ojíněné. Třeň o rozměrech 30-80x3-10mm je válcovitý, nepravidelný, dutý, zbarvený žlutavě. Liška nálevkovitá roste hojně, zpravidla ve skupinách nebo v trsech. Vyskytuje se v jehličnatých a smíšených lesích, méně i v listnatých lesích, zejména od středních poloh na kyselých půdách. Lišce nálevkovité je tvarově podobná liška šedá, která má však celou plodnici v šedých odstínech.
zpět do Jedlé