Zvěř parohatá

Jedná se o podskupinu spárkaté srstnaté zvěře. Patří sem jelenovití. Společným znakem čeledi je paroží, které mají jen samci. Parohy jelenů, jelenců, srnců a daňků vyrůstají z výběžků čelní kosti (pučnice). Rozvětvené paroží samci každý rok shazují, zpravidla na jaře a v zimě, po čase jim naroste nové. Samice s parožím najdeme jen u sobů.