Bělolanýž obecný

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od července do září. Bělolanýž obecný je nápadný nepravidelnými, špinavě bílými až hnědavými hrbolatými plodnicemi. Plodnice mají hlízovitý tvar, připomínající bramboru, v průměru měří 50-150mm. Na řezu jsou zbarvené bělavě s narezlými nepravidelnými žilkami. Tento druh hub roste těsně pod povrchem půdy, v dospělosti často vyčnívá nad povrch. Vyskytuje se v létě většinou v hlinitopísčitých půdách ve všech lesích. Bývá také označován jako bílý lanýž, kvality lanýžů ale nedosahuje. Chuť i vůně bělolanýže obecného je silně kořenná, vůně starších hub je intenzivnější a připomíná myšinu. Možnost záměny s jinými druhy je velmi malá.
zpět do Jedlé