Smrž obecný

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do května. Smrž obecný má charakteristický, 40-80mm vysoký a 40-80mm široký klobouk, který je nepravidelně kulovitý, vejčitý, okrově až hnědavě zbarvený. Má výrazné nepravidelné hluboké jamky, které připomínají včelí plást. Klobouk je přirostlý celou vnitřní plochou ke kyjovitému, bělavému nebo mírně okrovému třeni, který je hladký nebo mírně vrásčitý. Smrž obecný roste ve světlých hájích, parcích, křovinách a zahradách, zejména na hlinitopísčitých půdách. Jedná se o velice chutnou houbu.
zpět do Jedlé