Terčovnice síťnatá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do května. Terčovnice síťnatá má plodnice 60-200mm široké, okrouhlé, miskovité až rozložené. Jsou laločně zprohýbané, na svrchní straně zbarvené okrově, žlutohnědě nebo skořicově. Na spodní straně jsou bíle plstnaté, s paprsčitě se sbíhajícími žilkami. Třeň je krátký, často ponořený v zemi. Většinou silně chlorově zapáchá. Terčovnice síťnatá roste poměrně vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v lesích a parcích především v půdě bohaté na vápenec. Záměna je možná s desticemi, které rostou na trouchnivém dřevě, nemají chlorový pach a liší se i mikroskopicky.
zpět do Jedlé