Ucháč svazčitý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do května. Jedná se o statnou houbu s plodnicemi vysokými 50-160mm. Klobouk je vysoký 30-80mm a široký 40-100mm. Má sedlovitý tvar, nepravidelně laločnatý, je protažený do dvou až tří cípů. Zbarvený je červenohnědě, ve stáří až kaštanově hnědě. Třeň je 15-50mm tlustý, vrásčitý, na bázi rozšířený. Je zbarvený bíle. Ucháč svazčitý roste vzácně, jednotlivě nebo v menších skupinkách. Vyskytuje se v oblasti teplomilné květeny pod duby, buky a habry na půdách bohatých i chudých na vápenec. Jarní růst a červenohnědý cípatý klobouk činí z ucháče svazčitého snadno určitelný druh. Jeho naleziště by měla být chráněna, jako velmi ohrožený druh je zařazen do Červené knihy.
zpět do Jedlé