Stroček trubkovitý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od srpna do listopadu. Stroček trubkovitý má nálevkovité plodnice vysoké 30-200mm a široké 20-80mm. Na okraji jsou zprohýbané, šupinkaté, zbarvené šedohnědě, za vlhka a ve stáří až černě. Hymenium je hladké nebo vrásčité, zbarvené šedě, třeň je dutý. Stroček trubkovitý roste poměrně hojně, ve skupinách nebo v trsech. Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích, zejména v bučinách. Podle tvaru plodnic a jejich barvy je dobře určitelnou houbou.
zpět do Jedlé