Kuřátečko hřebenité

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od srpna do října. Kuřátečko hřebenité má plodnice vysoké 30-80mm, řídce až mnohonásobně větvené. Větvičky jsou válcovité až zploštělé, na vrcholu zpravidla s hřebenitými ostrými špičkami. Zbarvené jsou bíle, našedle až šedožlutě, vzácně šedofialově. Kuřátečko hřebenité roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na zemi v listnatých i jehličnatých lesích nebo na loukách. Plodnice této houby bývají často napadeny parazitickou houbou, která je zbarvuje černě.
zpět do Jedlé