Hnojník obecný

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Coprinus comatus

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od května do listopadu. Klobouk hnojníku obecného je 20-60mm široký a 50-150mm vysoký, válcovitý, vejčitý až zvoncovitý. Zpočátku je bílý až bělavý, radiálně vláknitý, potom s hnědavými odstálými vláknitými šupinami, uprostřed celistvý, hnědavý, ve stáří od okraje růžovějící, potom černající a rozplývající se. Lupeny jsou volné, v mládí zbarvené bíle až narůžověle, potom černající a rozplývající se. Třeň o rozměrech 100-200x10-30mm je válcovitý, na bázi kyjovitý, jemně vláknitý, zbarvený bíle. Prsten je vytrvalý, posunutelný, bílý. Hnojník obecný roste hojně, zpravidla ve skupinách. Vyskytuje se na trávnících, v zahradách, v parcích a ve světlých listnatých lesích. Často roste na ruderálních stanovištích, zejména na živných půdách. Jedná se o chutnou houbu. Ke sběru jsou vhodné jen čistě bílé, mladé plodnice, které nečernají.

zpět do Jedlé