Křehutka sametová

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Lacrymaria lacrymabunda

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od července do října. Klobouk křehutky sametové měří 30-100mm, je zvoncovitý, vyklenutý až plochý, zpravidla s nízkým hrbolem, v mládí na okraji s bělavými zbytky vela. Uprostřed je plstnatý, jinde radiálně vláknitě šupinatý, na okraji vláknitý. Zbarvený je rezavě hnědě až zlatohnědě. Lupeny jsou široce připojené, zbarvené krémově, brzy šedohnědě, purpurově hnědě až černě, s bělavě vločkatým ostřím, v mládí vylučující kapičky tekutiny. Kapičky ve stáří zanechávají černé skvrny. Třeň o rozměrech 50-100x5-10mm je válcovitý, na bázi mírně ztlustlý. Zbarvený je špinavě žlutě, rezavě hnědě vláknitě šupinatý až tygrovaný, s pomíjivou prstenovitou zónou.

Křehutka sametová roste hojně, jednotlivě, ve skupinách nebo v trsech, v trávě na okrajích cest. Vyskytuje se na ruderálních místech, vzácně také na rozkládajícím se dřevě, v lese i mimo les.

zpět do Jedlé