Dusitanová nakládací sůl

Jde o směs kuchyňské soli a dusitanu (nitritu). Používá se při nakládání. Jsou pevně stanovené hraniční hodnoty povoleného množství této soli.