Pakambala velká

  • Latinsky: Psetta maxima

Je rozšířená od Islandu po Maroko, včetně Středozemního a Černého moře. Pakambala velká žije nad mořským dnem v hloubce do 70m. Hlavní oblastí výlovu je severní Atlantik.

Ryby jsou levooké, oči se nacházejí na levé straně těla, když se ryba drží břišní stranou směrem dolů. Pakambala velká dorůstá do délky max. 1m, od jiných platýsů se odlišuje na základě dermálních (kožovitých) kostí. Je nejvyhledávanější a nejcennější konzumní rybou Atlantiku.

Maso je vhodné na všechny způsoby tepelné úpravy.