Vyza velká

  • Latinsky: Huso huso

Je rozšířená v Černém a Kaspickém moři, objevuje se i v Jaderském moři. Trdliště se nacházejí ve středních tocích řek, kam vyzy táhnou na jaře nebo na podzim.

Vyza velká má protáhlou, špičatou přední část hlavy a široká, půlměsícovitá ústa. Zbarvení hřbetu je šedé až zelení, břicho je světlejší. Ryby dorůstají do délky 6-7m a dosahují hmotnosti až 1500kg. V důsledku intenzivního výlovu jsou dnes ryby nad 2,50m a 360kg vzácné.

Maso vyzy velké není výrazně chutné, ceněný je vysoce kvalitní kaviár beluga.