Nastřikování láku po krevní cestě

Tento termín vyjadřuje postup při nakládání masa, během něhož se nakládací lák nastřikuje do masa prostřednictvím krevních cév. Uvedený proces zajištuje rychlé a rovnoměrné prosolení masa.