Chov, výkrm a porážka králíků

Králící jsou nenároční, živí se pouze rostlinnou potravou. Drobní chovatelé krmí králíky posečeným senem, mrkví, řepou, obilím a přikrmují koncentrátem vitamínů a minerálních látek. V chovu králíků je důležité kvalitní krmivo a stále čerstvá voda. Králíci se chovají v dřevěných nebo kovových kotcích. Způsob chovu celých stád v halách s podestýlkou se neosvědčil. V malých chovech jsou většinou králíci ustájeni ve venkovních králíkárnách, velkochov probíhá ve vnitřních králíkárnách, v obou případech s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. Nemalý vliv na kvalitu králičího masa má způsob krmení a odchyt králíků před porážkou, držení a technika při porážce.