Zajíci a králíci

Zajíci a králíci patří do čeledi zajícovitých. Zajíc polní i králík divoký jsou býložravci, nepatří k přežvýkavcům. Mají hlodavcům podobný chrup s řezáky dorůstajícími po celý život. Špičáky jim chybí.