Smrž pražský

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od května do června. Jedná se o chutný druh s velkými plodnicemi vysokými až 300mm. Klobouk je zbarvený žlutě až olivově hnědě. Tvar klobouku je kuželovitý nebo baretovitý, na výšku zploštělý. Na okraji je klobouk krátce od třeně odchlípený, s výraznými žebry a jamkami, které se rozšiřují směrem k vrcholu. Třeň je válcovitý, často jamkatý až nepravidelně žebrovitý. Je zbarvený bíle až světle okrově. Smrž pražský roste na dvorech, staveništích, na ulicích, ve výkopech nebo na rumištích. Může být zaměněn za jiné druhy smržů, ale místo jeho výskytu usnadňuje určení.
zpět do Jedlé