Ucháč obrovský

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do června. Ucháč obrovský vytváří plodnice až 200mm vysoké a 130mm široké. Klobouk je nepravidelně elipsoidní až kulovitý, mozkovitý až laločnatý. Zbarvený je žlutohnědě, okrově hnědě až hnědě. Třeň je mnohem kratší než klobouk, nápadně široký, vrásčitý až brázditý, dutý. Zbarvený je bělavě až světle okrově.
Ucháč obrovský roste poměrně hojně, jednotlivě i ve skupinách. Vyskytuje se na tlejícím dřevě jehličnanů, někdy i listnáčů, nebo kolem nich. Zaměněn může být za jedovatý druh – ucháče obecného, který se liší především menšími plodnicemi, kaštanově hnědým až černohnědým, hustě mozkovitě zprohýbaným kloboukem a tvarem výtrusů.
zpět do Jedlé