Destice chřapáčová

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do května. Destice chřapáčová má plodnice široké 40-150mm, miskovité až ploše rozložené, nepravidelně zprohýbané. Na svrchní straně jsou vrásčité nebo hrbolaté, zbarvené červenohnědě až hnědě. Na spodní straně jsou bělavé až narůžovělé, s žebry sbíhajícími se ke třeni. Třeň je velice krátký, tlustý, vrásčitý nebo žebrovaný. Destice chřapáčová roste poměrně hojně, zejména v teplejších oblastech, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na tlejících pařezech a padlých kmenech jehličnatých stromů nebo kolem nich. Záměna je možná za terčovnici síťnatou, která ale má výrazně žilnatou spodní stranu plodnice a chlorový pach dužiny. Podobné jsou také destice žlutavá a destice drobná. Oba druhy se liší výtrusy.
zpět do Jedlé