Křehutka vodomilná

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Psathyrella piluliformis

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od srpna do listopadu. Klobouk křehutky vodomilné měří 20-60mm, je polokulovitý, zvoncovitý, potom až nízce vyklenutý, na okraji s velem, někdy jemně vrásčitý. Za vlhka je zbarvený tmavě červenohnědě, hnědě až okrově hnědě, vysychá do žluté až světle okrově hnědé barvy. Lupeny jsou úzce připojené až přirostlé. Zbarvené jsou bělavě, nakonec tmavě až čokoládově hnědě, s bělavě vločkatým ostřím. Třeň o rozměrech 25-100x3-9mm je válcovitý, v mládí se zbytky vela. Později je pouze vláknitý, na vrcholu ojíněný, bělavý, na bázi okrově hnědý až hnědý.

Křehutka vodomilná roste hojně, většinou v trsech, na trouchnivějícím dřevě listnatých stromů. Od podobné křehutky čokoládové se křehutka vodomilná liší tvarově odlišnými, menšími výtrusy a tenkostěnnými cystidami.

zpět do Jedlé