Límcovka měděnková

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Stropharia aeruginosa

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od srpna do listopadu. Klobouk límcovky měděnkové měří 20-80mm, je polokulovitý, potom vyklenutý až plochý, s tupým hrbolkem. Za vlhka je slizký, v mládí pokrytý bělavými šupinami, vytrvávajícími na okraji až do stáří. Zbarvený je modrozeleně, ve stáří až žlutozeleně nebo okrově. Lupeny jsou široce připojené, bledé, potom fialově šedé až fialově hnědé, s bělavě vločkatým ostřím. Třeň o rozměrech 40-100x4-10mm je válcovitý, na bázi mírně ztlustlý, zbarvený modrozeleně až modře, ve stáří až zelenožlutě. Prsten je vláknitě blanitý, pomíjivý, s výraznými bělavými vláknitými šupinami, ve stáří olysává. Dužnina má nevýraznou chuť a vůni.

Límcovka měděnková roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, na rozkládajícím se dřevě v jehličnatých i listnatých lesích, v parcích a na tlející slámě. Vyskytuje se na vlhčích a chudších půdách. Jedná se o zbarvením nápadnou, snadno určitelnou houbu. Podobná límcovka modrá má rychle se odbarvující klobouk bez šupin, lupeny bez fialových tónů a bělavého ostří a nedokonale vyvinutý prsten.

zpět do Jedlé