Čechratička čirůvková

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Ripartites tricholoma

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od srpna do listopadu. Klobouk čechratičky čirůvkové měří 10-40mm, v mládí je vyklenutý, brzy plochý až vmáčklý, s podvinutým okrajem. Zbarvený je bělavě až špinavě nahnědle, je lesklý, za vlhka mírně slizký, v mládí téměř celý, později na okraji výrazně bělavě chlupatý. Lupeny jsou široce připojené až krátce sbíhavé, husté, špinavě bělavé až hnědavé. Třeň o rozměrech 20-50x3-8mm je válcovitý, bělavý až špinavě hnědý, bělavě podélně vláknitý až vločkatý.

Čechratička čirůvková roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na zemi nebo na opadu v listnatých jehličnatých lesích, zejména na živnějších půdách. Jedná se o velmi proměnlivý druh, připomínající strmělky. Liší se od nich výrazně chlupatým okrajem klobouku a jemně ostnitými výtrusy. Podobná je čechratička Metrodova, nově považovaná za shodnou s čechratičkou čirůvkovitou.

zpět do Jedlé