Pýchavka palicovitá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Handkea excipuliformis

Patří do skupiny břichatkovitých, doba výskytu je od července do října. Plodnice o rozměrech 50-150x30-80mm jsou výrazně rozdělené na plodnou a sterilní část. Jsou kyjovité nebo palicovité, s opadavými jemnými zrníčky a osténky. Zbarvené jsou bíle, našedle až nahnědle, ve stáří hnědě. Sterilní třeňová část je obvykle válcovitá, směrem k bázi se může rozšiřovat nebo ztenčovat. Teřich je bílý, ve stáří olivově hnědý až tmavohnědý, celý se rozpadávající.

Pýchavka palicovitá roste velice hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, v listnatých i jehličnatých lesích. Vyskytuje se i mimo les na travnatých místech. Palicovitá forma je dobře určitelná, ale kyjovitá forma může být snadno zaměněna s jinými pýchavkami.

zpět do Jedlé