Štítník zpěvný

  • Latinsky: Trigla lyra

Je rozšířený od jihozápadních částí Severního moře po pobřeží jihozápadní Afriky, vyskytuje se v celém Středozemním moři. Ve Středomoří je štítník zpěvný považován za méně hodnotnou rybu.

Přední část hlavy ryb je rozeklaná, zadní osten skřelí sahá až ke středu prsní ploutve. Modrý lem po okraji prsní ploutve chybí. Štítník zpěvný dorůstá do délky max. 60cm, většinou měří jen 30cm.

Maso je červené, méně chutné než maso ostatních štítníků. Vhodným způsobem tepelné úpravy je dušení v kořeněném vývaru. Maso lze také smažit, dochází ale k jeho mírnému vysušení.